ជំរាបសួរ! សូមស្វាគមន៍មកកាន់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញ

អាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុង

យើងនៅទីនេះដើម្បីដឹកនាំអ្នកក្នុងដំណើររបស់អ្នក

សេវាកម្ម

ការគាំទ្រទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការក្នុងកំឡុងពេលធ្វើដំណើរ

ទិញឥវ៉ាន់និងបរិភោគ

ហាងលក់ទំនិញនិងរសជាតិដែលធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើររបស់អ្នកស្រស់បំព្រង

  • សូមរីករាយជាមួយបទពិសោធន៍អាកាសយានដ្ឋានរបស់អ្នក

    ធ្វើការទិញឥវ៉ាន់របស់អ្នកនៅព្រលានយន្តហោះមុនពេលឡើងយន្តហោះ

    មើលច្រើនទៀត